Hướng dẫn tạo địa chỉ giao hàng trên Taobao tại kho Trung Quốc

Hướng dẫn tạo địa chỉ giao hàng trên Taobao tại kho Trung Quốc

Rào cản nào khiến bạn vẫn chưa đưa ra quyết định nhập hàng Taobao, chắc hẳn đó là thiết lập địa chỉ giao hàng bởi vì Taobao không hỗ trợ gửi hàng về Việt Nam. Cách tạo địa chỉ giao hàng trên Taobao tại kho Trung Quốc ra sao và dùng địa chỉ nào để […]