Cách lưu hình ảnh và video trên Taobao như thế nào?

Cách tải hình ảnh và video về điện thoại trên app Taobao

Bạn chỉ định lướt Taobao để giết thời gian, nhưng lại xem được những mẫu quần áo, phụ kiện quá ư là vừa mắt. Bạn muốn lưu lại những món đồ đó nhưng lại không biết lưu bằng cách nào. Dưới đây là hướng dẫn cách lưu hình ảnh và video trên Taobao một cách […]